Magazine 2020 - 04

Magazine 2020 - 04

Verschijnt in week 34
Header afbeelding

Contact met LRCH

LRCH is een vereniging geheel gerund door vrijwilligers, verdeeld over verschillende organisatieonderdelen. Deze indeling zorgt voor bundeling van specifieke kennis en het zoveel mogelijk beperken van belasting in tijd van onze vrijwilligers. Heb je een vraag, suggestie of opmerking? Hieronder vind je de verschillende contactmogelijkheden.

Het secretariaat

Algemene vragen over LRCH, een vraag, opmerking of suggestie aan het bestuur? Neem per e-mail contact op. Het postadres van de vereniging is:

LRCH Secretariaat
Achterwei 11
9216 VH OUDEGA

Lidmaatschap LRCH

  • Wil je lid worden? Dat kan direct online.
  • Heb je een vraag of opmerking over je lidmaatschap, een adreswijziging, of wil je het lidmaatschap beëindigen? Neem dan per e-mail contact op.

Evenementen en commissies

LRCH organiseert via verschillende commissies ongeveer 20 evenementen per jaar.  Heb je daarover een vraag, suggestie of opmerking? Neem gerust direct contact op met de betreffende commissie. Raadpleeg bij twijfel de Online Agenda of het LRCH Magazine, om te zien welke commissie een specifiek evenement organiseert.

Onze evenementen-commissies worden ondersteund door de Marshall Commissie en/of het Support Team. Heb je daarover een vraag, suggestie of opmerking? Neem dan contact met hen op.

Communicatie

LRCH communiceert met haar leden via verschillende kanalen. Alle communicatie-uitingen worden verzorgd door het Communicatie Team. Heb je daarover vraag, suggestie of opmerking? Neem dan contact met hen op.

Redactie magazine

Zes maal per jaar verschijnt het LRCH Magazine. Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren? Neem contact op met de Redactie van het Magazine.

Wil je adverteren in het Magazine, of heb je daarover een vraag? Neem contact op met onze relatiebeheerder.

Social Media

LRCH is actief op diverse vormen van social media. Volg ons op:

  • Facebook – met nieuws, aankondigingen van evenementen en verslagen
  • YouTube – met videoverslagen van evenementen