Magazine 02 - 2024

Magazine 02 - 2024

Verschijnt in week 14
Header afbeelding

Deelname evenementen

De LRCH is een club van en voor Land Rover liefhebbers en organiseert voor haar leden het hele jaar één- en meerdaagse evenementen. Wil je meedoen aan een evenement? Lees hieronder welke uitgangspunten we hanteren en welke voorwaarden worden gesteld aan voertuigen. Verder leggen we uit waarop een eventuele financiële bijdrage is gebaseerd.

Uitgangspunten

  • Je kunt met één Land Rover per lidmaatschap deelnemen aan een evenement.
  • Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Deelname aan evenementen is beperkt tot het eigen gezin. Dit houdt in twee volwassenen en hun minderjarige kinderen.
  • Voor dagevenementen zijn introducés van leden van harte welkom. Het maximum aantal introducés is gelijk aan het aantal zitplaatsen van de deelnemende Land Rover.
  • Bij meerdaagse evenementen is deelname voorbehouden aan leden, partners en hun minderjarige kinderen. Bij uitzondering kan één volwassen introducé worden meegenomen. Mits van hetzelfde kampeermiddel gebruik wordt gemaakt. Kinderen kunnen een vriendje of vriendinnetje meenemen.
  • Bij inschrijving voor een evenement via de LRCH website kan, per type evenement, het aantal volwassenen, kinderen (tot 21 jaar) en een eventuele introducé worden opgegeven. Te betalen bijdrages worden automatisch berekend.

Voorwaarden voertuigen

  • Aan ritten op openbare wegen of onverhard terrein mag uitsluitend worden meegedaan met auto’s van het merk Land Rover of in licentie van Land Rover gebouwde auto’s.
  • Op kampeerterreinen worden ook auto’s of campers van andere merken toegestaan zolang zij gebruikt worden om te overnachten.

Financiële bijdragen

  • De hoogte van de ledenbijdrage wordt zo gekozen dat de kosten voor de club per evenement beperkt blijven. Dit geldt voor alle Offroad en Allroad evenementen en de Trial (competitie).
  • Voor dagevenementen wordt een kleine bijdrage gevraagd; meerdaagse evenementen kan soms een wat hogere eigen bijdrage verlangd worden.
  • Andere club- en eventuele technische avonden kennen een andere opzet en vallen om die reden buiten deze afspraken. Afhankelijk van het karakter van het evenement wordt een bijdrage per lidmaatschap of per persoon gevraagd.