Magazine 03 - 2024

Magazine 03 - 2024

Verschijnt in week 25

Disclaimer

Land Rover Club Holland (De LRCH) is de uitgever van deze website. De LRCH besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is.Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. De LRCH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.De LRCH aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. De LRCH geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze site, noch wordt aansprakelijkheid aanvaardt voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de LRCH en na duidelijke bronvermelding.