Magazine 2021 - 02

Magazine 2021 - 02

Verschijnt in week 16
Header afbeelding

Bestuur

Het bestuur van de LRCH wordt gevormd door een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester en een operationeel bestuur van maximaal vier assessoren, die elk verantwoordelijk zijn voor een specifieke operationele (deel)taak. Het dagelijks bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering en is primair belast met de vertegenwoordiging van de vereniging, het beheer van de financiële middelen en het bewaken van de doelstellingen.

Raymond Versloot

Raymond Versloot

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Land Rover Club Holland. Ondersteund door de verschillende commissies, vrijwilligers en bestuur realiseren we als club elk jaar weer een gevarieerd programma voor de ruim 2.500 leden. De voorzitter is het gezicht van de vereniging zowel naar de buitenwacht als naar de eigen leden. Doelstelling daarom is om zo veel mogelijk op de evenementen aanwezig te zijn.

Jan Willem Cleijpool

Jan Willem Cleijpool

Secretaris (interim)

Secretaris draagt zorg voor de interne en externe communicatie, voor zover niet verzorgd door de voorzitter, plus de vastlegging en archivering daarvan. Notuleert en archiveert de bestuursvergaderingen. Onder zijn verantwoordelijkheid valt ook de ledenadministratie en hij vervangt de voorzitter in geval van afwezigheid.

Jos Steigstra

Jos Steigstra

Penningmeester (interim)

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële belangen van de club. De leveranciers worden betaald en de declaraties worden voldaan. Dit alles wordt geadministreerd in een uiterst professioneel administratiepakket. Jaarlijks wordt er op de Algemene Ledenvergadering verslag gedaan van de financiële voortgang, gecontroleerd door de kascommissie. Onder zijn verantwoordelijkheid valt ook de clubshop en automatisering.

Stel een vraag

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.