Magazine 03 - 2024

Magazine 03 - 2024

Verschijnt in week 25
Header afbeelding

Bestuur

Het bestuur van de LRCH wordt gevormd door een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester en een operationeel bestuur van maximaal vier assessoren, die elk verantwoordelijk zijn voor een specifieke operationele (deel)taak. Het dagelijks bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en is primair belast met de vertegenwoordiging van de vereniging, het beheer van de financiële middelen en het bewaken van de doelstellingen.

Marten van Gilst

Marten van Gilst

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Land Rover Club Holland. Ondersteund door de verschillende commissies, vrijwilligers en bestuur realiseren we als club elk jaar weer een gevarieerd programma voor de ruim 2.500 leden. De voorzitter is het gezicht van de vereniging zowel naar de buitenwacht als naar de eigen leden. Doelstelling daarom is om zo veel mogelijk op de evenementen aanwezig te zijn.

Jan Willem Cleijpool

Jan Willem Cleijpool

Secretaris

De secretaris draagt zorg voor de interne en externe communicatie, voor zover niet verzorgd door de voorzitter, plus de vastlegging en archivering daarvan. Notuleert en archiveert de bestuursvergaderingen. Onder de verantwoordelijkheid valt het vervangen van de voorzitter in geval van afwezigheid.

Lenny Nagtegaal

Lenny Nagtegaal

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële belangen van de club. De leveranciers worden betaald en de declaraties worden voldaan. Dit alles wordt geadministreerd in een professioneel administratiepakket. Jaarlijks wordt er op de Algemene Ledenvergadering verslag gedaan van de financiële voortgang, gecontroleerd door de kascommissie. Onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester valt ook de clubshop,  de automatisering en de ledenadministratie.

Stel een vraag

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.