Magazine 02 - 2024

Magazine 02 - 2024

Verschijnt in week 14
Header afbeelding

Route information LRCH 35YRS Festival

English information underneath every item.

Op deze pagina vind je actuele informatie omtrent jouw deelname aan het LRCH 35YRS Festival.
Deze pagina is een aanvulling op de FAQ’s  en FAQ English die we al eerder hebben gepubliceerd.
Nog even zeker weten? Check dan de FAQ nog even.

Hier lees je meer over de route naar het evenement en zaken als ‘hoe neem ik deel aan een activiteit?‘ en bijvoorbeeld het gebruik van muntjes op het festivalterrein.

 

On this page you will find current information regarding your participation in the LRCH 35YRS Festival.
This page is in addition to the FAQ’s and FAQ English that we have already published.
Want to be sure? Check the FAQ again.

Here you can read more about the route to the event and things like ‘how do I participate in an activity?‘ and for example, the use of tokens on the festival grounds.


Aanrijroute

Op de donderdagmiddag zal het grootste deel van de 750 auto’s richting Middachten komen.
De organisatie heeft in samenspraak met de gemeente daarvoor een verkeersplan opgesteld, om verkeerschaos in en rondom het dorp te voorkomen.

Om dat plan te laten werken is het voor iedereen die naar het jubileum komt verplicht om via de A348 aan te rijden, via afslag 3 (De Steeg), dus echt niet via de lokale wegen die door Rheden en Ellecom lopen (dat zijn de Hoofdstraat bij Rheden en de Zutphensestraatweg door Ellecom).
Wie besluit een andere route te kiezen, zal alsnog naar de A348 gestuurd worden en kan achteraan aansluiten…

Approach route

On Thursday afternoon, the majority of the 750 cars will head towards Middachten. In collaboration with the municipality, the organization has developed a traffic plan to prevent traffic chaos in and around the village. In order for this plan to work, everyone attending the anniversary must use the A348 approach route, via exit 3 (De Steeg), and not use local roads that run through Rheden and Ellecom (which are the Hoofdstraat in Rheden and the Zutphensestraatweg through Ellecom). Anyone who decides to choose a different route will still be sent to the A348 and will have to join the back of the line.

Stroom op de camping

We zorgen ervoor om voor iedere kampeerplek een 230V aansluiting te realiseren. Let op: dit is een 4A (16A gedeeld over 4 plekken) aansluiting, dus laat je magnetron e.d. thuis of zet die in ieder geval niet aan. Zorg wel voor voldoende kabellengte, op de rand plekken kan 20m nodig zijn, veelal is 10m meer als genoeg. We zijn met velen en als de stroom uitvalt heb je daarmee ook op zijn minst een paar andere kampeergasten te pakken 😉.

De aansluiting is met een Schuko stekker (Type F stekker, de normale NL geaarde stekker); dus houdt hier rekening mee. Niets zo vervelend als je op de camping er pas achter komt dat je geen stroom hebt omdat je een verkeerde stekker bij je hebt…
Zorg er wel voor, dat je verlengsnoer een buitenkwaliteit is!

 

Electricity at the campsite

We make sure to provide a 230V connection for each camping spot. Please note that this is a 4A (16A shared between 4 spots) connection, so leave your microwave, etc. at home or at least do not use them. Make sure to bring enough cable length; for the edge spots, 20m may be necessary, but generally 10m is more than enough. We are many and if the power goes out, you will affect at least a few other camping guests 😉.

The connection is with a Schuko plug (Type F plug, the normal NL grounded plug); so keep this in mind. There is nothing more annoying than finding out you don’t have power at the campsite because you have the wrong plug with you…

Make sure that your extension cord is of outdoor quality!

 

Kampeerplek

De kampeerplek die je hebt heeft een afmeting van 6 x 8 meter. Dat is ruim voldoende voor een (grote) caravan en een Land Rover en een gezellig zitje te maken.
Tijdens het Festival wordt er op toegezien dat er geen auto’s in de rijpaden staan geparkeerd; dit op last van de brandweer. Houd hier alsjeblieft rekening mee.
Ook de gemarkeerde brandgangen dienen volledig vrij te blijven, op last van de brandweer.

In het programmaboekje dat in de goodie bag zit, staan nog aanvullende regels voor op de camping; lees die goed door en houd je eraan; dan maken we er samen een súperleuk Festival van!

 

Camping spot

The camping spot you have measures 6 x 8 meters. That is spacious enough to accommodate a (large) caravan and a Land Rover, plus a cozy sitting area. During the festival, it is strictly prohibited to park cars in the driveways upon orders of the fire brigade. Please take note of this. The marked fire lanes should also be completely clear, upon orders of the fire brigade.

In the program booklet provided in the goodie bag, you will find additional rules for the camping area. Please read them carefully and comply with them so that we can all enjoy a fantastic festival together!

Munten

Het Festival is zoveel als mogelijk cash-free/pin-only. We werken met recyclebare muntjes en op het terrein staan muntautomaten.
Superdeal: je kunt na afloop van het Festival je overgebleven munten weer retourneren en wordt het bedrag teruggestort!

Ook hebben we de prijzen zoveel als mogelijk charmant weten te houden. Het leven (met een Land Rover) is al duur genoeg!

Tokens

The Festival is as cash-free/pin-only as possible. We use recyclable tokens and there are coin machines on the site.
Super deal: after the Festival, you can return your remaining tokens and the amount will be refunded!

We have also kept the prices as charming as possible. Life (with a Land Rover) is already expensive enough!

Zelf koken? Of toch niet?

Zoals wij al eerder hebben gemeld, zullen er op donderdag én vrijdagavond diverse food trucks aanwezig zijn. Het aanbod is zeer divers met ook een aantal vegetarische gerechten op de menukaart.

De food trucks zijn ook tijdens de lunch geopend.

Tel daarbij op dat je op de zaterdagavond de grote Club BBQ hebt (gratis voor alle deelnemers!), dat er ’s morgens ontbijtservice is (en een bakker waar je warme broodjes e.d. kunt kopen) en je hoeft dus niet eens zelf te koken tijdens het Festival, hoe feestelijk is dát?!

De warme bakker is aanwezig

Cooking yourself? Or not?

As we have previously reported, various food trucks will be present on Thursday and Friday evenings. The offerings are very diverse with several vegetarian dishes on the menu.

The food trucks are also open during lunchtime.

Add to that the big Club BBQ on Saturday evening (free for all participants!), breakfast service in the morning (and a bakery where you can buy warm rolls, etc.), and you don’t even have to cook yourself during the Festival. How festive is that?!

Horeca

Op het Festivalterrein zijn een tweetal uitgiftepunten aanwezig voor drankjes.
Voor de oplettende lezer geen nieuws, maar we hanteren een NIX18 beleid. Dat betekent dat jeugd onder de 18 van ons geen alcohol toegeschoven krijgt.
Om die reden zijn er straks ook polsbandjes met afwijkende kleuren voor jeugd en volwassenen. Help ons het Festival tot een feest te maken en houd je aan deze regel.

Een kort overzicht van het aanbod van de food trucks en horeca vind je hier .

Horeca

At the Festival grounds there are two points of sale for drinks.
For the attentive reader, this is no news, but we adhere to a NIX18 (nothing18) policy. This means that minors under 18 years of age will not be served alcohol by us.
For this reason, there will be wristbands with different colors for youth and adults. Help us make the festival a party and adhere to this rule.

Deelname aan activiteiten

We hebben in de afgelopen periode al tal van zaken laten weten wat je straks allemaal kunt verwachten tijdens het LRCH 35YRS Festival.

Zo kun je offroad rijden op een exclusief en speciaal terrein, toertochten maken in de omgeving, maar zijn er ook vele activiteiten binnen het kinderprogramma.

Voor een aantal van deze activiteiten zijn wel veel plekken beschikbaar, maar we kunnen bijvoorbeeld onmogelijk met 600 auto’s tegelijk het offroad terrein in.
Reden dus, om die activiteiten in tijdblokken in te delen en daarvoor kun je je inschrijven.

Dat inschrijven gebeurt op het Festivalterrein bij de CP (Centrale Post).
Zo kun je op donderdag al boeken voor de activiteiten van de vrijdag.

Let op! Om iedereen zoveel mogelijk van het complete programma te kunnen laten genieten, kun je slechts eenmaal aan dezelfde activiteit deelnemen (tenzij er vlak voor aanvang van het tijdsblok nog plaatsen vrij zijn).

Dit geldt voor de activiteiten: Offroad, Allroad routes (maar er zijn 5 routes beschikbaar!) en Trial / Gymkhana rijden.

Participation in activities

During the past period, we have already informed you about many things you can expect during the LRCH 35YRS Festival.

You can go off-roading on an exclusive and special terrain, take tours in the surroundings, but there are also many activities within the children’s program.

For some of these activities, there are many places available, but for example, we cannot have 600 cars on the off-road terrain at the same time.
Therefore, we have decided to divide these activities into time slots, and you can sign up for them.

Registration takes place at the Festival Grounds at the CP (Central Post). This way, you can already book for Friday’s activities on Thursday.

Note! In order to let everyone enjoy as much of the complete program as possible, you can only participate in the same activity once (unless there are places available shortly before the start of the time slot).

This applies to the activities: Offroad, Allroad routes (but there are 5 routes available!) and Trial / Gymkhana driving.

Fietsen?

Nederland is natuurlijk een fietsland!
Het Festivalterrein ligt pal aan een van Neerlands mooiste natuurgebieden: de Posbank.
In samenwerking met de locale partij VeluweActief ontvang je 10% korting op de huur van bijvoorbeeld een MTB of e-bike, maar je kunt ook lekker een GPS-puzzeltocht maken.
De QR code voor reserveringen vind je straks in het programmaboekje.

Biking?

Holland is a fenomenal country to ride your bike!
The Festival is very close to one of the most magnificant nature reserves: De Posbank.
Together with a local company VeluweActief, you get 10% discount on the rental of a mountainbike or e-bike f.e., but you can also choose for a GPS-hike. 
Scan the QR code in the program to make a reservation.


Tip: print deze pagina uit voor de route, dan heb je die altijd bij je 😉

Print this page and you’ve got the approach route with you 😉