Magazine 2021 - 06

Magazine 2021 - 06

Verschijnt in week 50
Header afbeelding

Algemene Ledenvergadering | 2022

Het bestuur van de Land Rover Club Holland nodigt haar leden van harte uit deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering 2022 (betreffende het verenigingsjaar 2021).

Afhankelijk van te zijner tijd eventueel van toepassing zijnde corona-maatregelen, vindt de vergadering plaats op een nog nader aan te wijzen locatie of wordt deze online gehouden.

Agenda

Nader te bepalen.

Bestuurswisseling

Nader te bepalen.

Onderwerpen

U kunt zelf ook onderwerpen inbrengen en aan de vergadering voorleggen. Deze kunt u tot twee weken voor de vergadering bij het secretariaat aanmelden, bij voorkeur op het e-mail adres zoals hierboven genoemd. De notulen van de ALV 2021 zijn opvraagbaar en worden uitsluitend per e-mail toegezonden. Geprinte exemplaren zijn verkrijgbaar zijn bij de ingang, evenals het financiële verslag over 2021.

 

Bestuur commissie
Locatie

Nader te bepalen (fysiek of online).

Startdatum

woensdag 11 mei 2022 20:00 uur

De wijze van uitvoering is afhankelijk van de dan (eventueel) geldende Corona maatregelen.