Magazine 2019 - 05

Magazine 2019 - 05

Verschijnt in week 42
Header afbeelding

Algemene Ledenvergadering - 2020

Het bestuur van de Land Rover Club Holland nodigt haar leden van harte uit deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering 2020 (ALV).

De ALV wordt gehouden te Beesd op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Een routenavigatie via Google Maps vindt u hier.

Agenda

Nader te bepalen.

Bestuurswisseling

Nader te bepalen.

Onderwerpen

U kunt zelf ook onderwerpen inbrengen en aan de vergadering voorleggen. Deze kunt u tot een week voor de vergadering bij het secretariaat aanmelden, bij voorkeur op het e-mail adres zoals hierboven genoemd. De notulen van de ALV 2019 zijn opvraagbaar en worden uitsluitend per e-mail toegezonden. Geprinte exemplaren zijn verkrijgbaar zijn bij de ingang, evenals het financiële verslag over 2019.

 

Bestuur commissie
Locatie

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Marienwaerdt t Klooster 5, 4153 RR te Beesd

Startdatum

dinsdag 12 mei 2020 20:00 uur

Leden zijn van harte welkom, inschrijven is niet nodig.