Magazine 2020 - 04

Magazine 2020 - 04

Verschijnt in week 34
Header afbeelding

Algemene Ledenvergadering - 2020

Het bestuur van de Land Rover Club Holland nodigt haar leden van harte uit deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering 2020 (ALV).

De ALV wordt gehouden te Beesd op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Een routenavigatie via Google Maps vindt u hier.

Agenda

De agenda voor de ALV vindt u in de begeleidende brief die u bij LRCH Magazine #4 heeft ontvangen.

Bestuurswisseling

De termijn van de functie van secretaris loopt ten einde; nadere informatie hieromtrent vindt u in de begeleidende brief die u bij LRCH Magazine #4 heeft ontvangen.

Onderwerpen

U kunt zelf ook onderwerpen inbrengen en aan de vergadering voorleggen. Deze kunt u tot een week voor de vergadering bij het secretariaat aanmelden, bij voorkeur op het e-mail adres zoals hierboven genoemd. De notulen van de ALV 2019 zijn opvraagbaar en worden uitsluitend per e-mail toegezonden. Geprinte exemplaren zijn verkrijgbaar zijn bij de ingang, evenals het financiële verslag over 2019.

 

Bestuur commissie
Locatie

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Marienwaerdt t Klooster 5, 4153 RR te Beesd

Startdatum

dinsdag 29 september 2020 20:00 uur

Inschrijven

Inschrijven

Meedoen aan dit evenement?

Meld je eenvoudig aan