Magazine 2019 - 02

Magazine 2019 - 02

Verschijnt in week 16
Header afbeelding

Vertrek penningmeester LRCH

Aan onze leden,

Op 28 januari j.l. heeft het bestuur van de LRCH het bericht ontvangen dat de penningmeester met onmiddellijke ingang zijn taken heeft neergelegd.

Het was reeds bekend dat onze penningmeester na twee termijnen niet meer herkiesbaar was op de ALV van 14 mei aanstaande maar bovenstaand bericht kwam voor het gehele bestuur als een verrassing.

Met ons nieuwe administratiekantoor AKVB te Hilversum worden alle acties ondernomen om het vertrek van de penningmeester op te vangen.
Onze secretaris Jos Steigstra speelt daarin een grote rol, waarvoor veel dank.

We hebben er veel vertrouwen in dat alle jaarstukken 2018 en 2019 op tijd klaar zullen zijn en dat de operationele betalingen op tijd plaats vinden. Daarmee verwachten we geen hinder te ondervinden van het vertrek.

Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik dat graag. Maak daarvoor s.v.p. gebruik van het contactformulier.

Namens het bestuur,

Fulco Stallmann (voorzitter LRCH).