Magazine 2020 - 04

Magazine 2020 - 04

Verschijnt in week 34
Header afbeelding

Gewijzigde clubagenda per 1 juli 2020

Wijzigingen in de LRCH agenda

De afgelopen maanden zijn voor iedereen een bijzondere tijd geweest. Ineens viel alles stil, gingen we en masse thuiswerken en evenementen werden geschrapt. Zo ook bij de LRCH.

Een spontaan online Thuiskampeerweekend bracht weer wat clubvreugde, maar in het veld bleef het stil. Het bestuur heeft, samen met de vrijwilligers, telkens gekeken en overlegd over wat niet mogelijk is, maar vooral ook: wat kan wél. Dat was tot op heden nog erg weinig.

Nu de regering vanaf 1 juli weer mogelijkheden biedt om evenementen, op gepaste wijze en met inachtneming van de regels, te organiseren, zijn de raderen ook bij de LRCH weer aan het draaien. Er zijn eerder beslissingen genomen die nog gebaseerd waren op versoepeling van de regels per 1 september. Nu we 2 maanden eerder ‘los’ mogen heeft ook dat nog wel impact op sommige evenementen.

Wat verandert er in de agenda?

NB: Voor alle evenementen geldt een verplichte online voorinschrijving. De opening van inschrijvingen wordt aangekondigd op de website, op onze Facebookpagina en in het LRCH Magazine.

Een aantal van de Off Road evenementen wordt bewust verspreid over zaterdag en zondag. Door gebruik te maken van twee dagen, wordt in lijn met de RIVM-adviezen de drukte beperkt.

Toelichting 

  • Over de Trial evenementen volgt nader bericht.
  • Het Familiekampeerweekend gaat dit jaar niet door. Dit is één van de grootste evenementen in het jaar met zeer veel mensen dicht bij elkaar en met veel voorbereiding. Vanwege alle beperkingen en onzekerheden is besloten het evenement een jaar op te schuiven. Hiervoor in de plaats wordt zondag 13 september een uniek alternatief all road evenement georganiseerd: De Schijf van Vijf.
  • De Ladies Day van 26 september wordt een algemene Off Road dag te Markelo.
  • De Extreme Team Trophy van 30 oktober t/m 1 november is vanwege de Corona pandemie geschrapt uit de agenda; mede gezien de deelname van buitenlandse teams waar deelname voor hen volledig onzeker was en voor sommigen nog steeds is. Daarvoor in de plaats wordt dát weekend als alternatief een Off Road evenement aan onze leden aangeboden. 
  • Om de volledige clubagenda te raadplegen, klik hier.

Hoe nu verder?

Zowel u als wij hopen de zomerperiode ongeschonden door te komen en duimen dat er geen 2e golf komt. Daar kunnen wij echter niet op vertrouwen en daarom blijven wij kijken naar wat wel en niet kan.

Wij willen niets liever dan voor de leden weer mooie dagen organiseren. Als er echter een gerede kans bestaat dat we de richtlijnen van het RIVM niet of onvoldoende kunnen hanteren en de gezondheid van eenieder niet kunnen waarborgen, zal dat een beslissing kunnen beïnvloeden voor het wel of niet doorgaan van een evenement.

Tips & aanvullende informatie

  • Wij vragen onze leden om altijd vóórafgaand aan een geplande LRCH dag de agenda op de website te controleren op doorgang.
  • De laatste informatie over evenementen en eventuele wijzigingen daarop worden altijd gedeeld via Facebook en uiteraard in het LRCH Magazine.
  • Ongeveer een week voor het begin van een evenement ontvangen de deelnemers een e-mail op het bij de aanmelding opgegeven e-mailadres.
  • Om de volledige clubagenda te raadplegen, klik hier.

Tot slot

Wij hechten er grote waarde aan, alle vrijwilligers te bedanken voor de creatieve en flexibele inzet tijdens de afgelopen periode. Het niet doorgaan van evenementen is voor hen misschien nog wel een grotere teleurstelling dan voor de deelnemers.

Wij vragen iedereen om begrip voor de aangepaste uitvoering van onze evenementen en de maatregelen die daarbij getroffen moeten worden; het is in ieders belang dat deze zijn ingesteld en daarom worden nageleefd.

Graag wensen wij iedereen een fijne zomer toe en we kijken ernaar uit jullie weer persoonlijk te kunnen begroeten op een van de eerstvolgende evenementen!

Voor vragen of opmerkingen, stuur ons een bericht via deze link.

Vriendelijke groet,
namens het bestuur

Raymond Versloot
Voorzitter Land Rover Club Holland