Magazine 2019 - 04

Magazine 2019 - 04

Verschijnt in week 34
Header afbeelding

De nieuwe LRCH website

In 2017 is door het communicatieteam, in nauw overleg met het bestuur, hard gewerkt aan de nieuwe website voor de Land Rover Club Holland. Nu, begin 2018, is het dan zover. De nieuwe website voor de LRCH is een feit! Op 8 januari jl. zijn de ‘knoppen’ omgezet en is het resultaat voor iedereen zichtbaar.

Opzet site

Primair is de site bedoeld om leden van de LRCH te informeren over evenementen die voor hen worden georganiseerd. Om deze reden is er veel aandacht gegeven aan de agendafunctionaliteit en het eenvoudig inschrijven via de site. De eventuele betalingen voor deelname aan evenementen worden met behulp van de modernste technieken verzorgd. Dit zorgt voor gemak voor zowel onze leden als voor de financiële administratie. Uiteraard is er ook informatie te vinden over onze club, op welke wijze je lid kunt worden en hoe je een advertentie kunt plaatsen in ons mooie magazine.

homepage lrch oud Homepage oude LRCH website

De oude site maakte gebruik van een krachtig maar technisch ingewikkeld platform. De techniek van de nieuwe site draait op een meer gangbaar en gebruiksvriendelijker platform en is verzorgd door een gespecialiseerd bedrijf. Hiervoor is gekozen om de kwetsbaarheid van LRCH te verkleinen. De site is een belangrijk medium om met onze leden te communiceren. Afgelopen jaren is het ontwikkelen van de oude site als ook het beheer en het onderhoud, met bevlogenheid verzorgd door enthousiaste vrijwilligers binnen de club. Met de komst van de nieuwe site vervullen deze vrijwilligers meer een regierol en blijft het technische beheer en onderhoud van de site bij de externe partij. Hierdoor bewaakt LRCH meer de inhoud van de site en hoeft zij zich minder te verdiepen in de snel veranderende technieken en veiligheidsvraagstukken die horen bij een digitale omgeving als deze.

Fasering

De vernieuwing van de website bestaat uit enkele fases. Bewust. Ondanks de externe technische ondersteuning, vraagt een verandering als deze nog veel inzet van vrijwilligers om te komen tot het gewenste resultaat. Denk hierbij aan het ontwerpen van de nieuwe look in huisstijl van LRCH, het testen van de nieuwe site, aanmaken van de juiste pagina’s, opmaken/aanpassen/plaatsen van teksten, toevoegen van foto’s, etc.etc.

De site, zoals deze op 8 januari jl. is gelanceerd, voorziet in de primaire behoefte van de club. Binnen het project is dit fase 1. Onderdelen van de site zoals clubshop en kennisbank, zijn nog niet uitontwikkeld. Dit staat op de planning voor fase 2. Ook zal in deze tweede fase verder gewerkt worden aan de koppelingen met het financiële pakket en onze ledenadministratie. Op deze twee vlakken is voor de club nog winst te behalen wat zorgt voor een mooie efficiëntieslag. En aanpassingen door voortschrijdend inzicht worden ook meegenomen om te komen tot een website die aansluit bij de wensen van de club.

Vervolg

Nu de eerste fase is afgerond gaan we hard aan de slag met de tweede fase. Wanneer de eerste resultaten hiervan zichtbaar zijn, is nu nog niet exact te zeggen. Hiervoor moet nog een en ander aan werk worden verzet. Via de website, Facebook en het magazine houden we u graag op de hoogte.

Uw reactie

Zeer benieuwd zijn wij naar de reacties van onze leden op de nieuwe site. Als communicatieteam hebben we onze best gedaan om de site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en zeker ook zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij denken dat we daarin een goede slag hebben gemaakt, maar we zijn zeer benieuwd naar de ervaringen en reacties van onze leden. Want daar doen wij het tenslotte voor!
Wilt u ervaringen en of tips met ons delen? Heel graag! Maak dan gebruik van het vragenformulier van het communicatieteam.