Magazine 2020 - 05

Magazine 2020 - 05

Verschijnt in week 42
Header afbeelding

Actuele clubagenda

Aangepaste LRCH agenda houdt voorlopig nog stand

We zijn er inmiddels al min of meer aan gewend geraakt, dat we bij alles wat we doen onze gegevens moeten achterlaten voor bijvoorbeeld een nader contactonderzoek.
Door de huidige situatie, is het evenwel hartverwarmend te merken dat het aanpassen van de evenementen door  de leden erg wordt gewaardeerd.

Door evenementen ‘in te ruilen’ voor extra offroad dagen, het schrappen van het familie kampeerweekend en daarvoor in de plaats 5 ritten in het land te maken en de ingekorte Trial competitie zijn voorbeelden van de flexibiliteit en inventiviteit die er binnen de commissies van de club is.

Hoe gaan we nu verder?

Het blijft koffiedikkijken voor de tijd dat we met deze situatie rekening moeten houden.
Dat betekent, dat we de komende tijd nog altijd evenementen organiseren waarvoor zal moeten worden ingeschreven voor deelname.

Wij willen niets liever dan voor de leden weer mooie dagen organiseren. Als er echter een gerede kans bestaat dat we de richtlijnen van het RIVM niet of onvoldoende kunnen hanteren en de gezondheid van eenieder niet kunnen waarborgen, zal dat een beslissing kunnen beïnvloeden voor het wel of niet (aangepast) doorgaan van een evenement.

Tips & aanvullende informatie

  • Wij vragen onze leden om altijd vóórafgaand aan een geplande LRCH dag de agenda op de website te controleren op doorgang.
  • De laatste informatie over evenementen en eventuele wijzigingen daarop worden altijd gedeeld via Facebook en uiteraard in het LRCH Magazine.
  • Indien daartoe aanleiding bestaat, ontvangen de deelnemers voorafgaand aan een evenement een e-mail op het bij de aanmelding opgegeven e-mailadres.
  • Om de volledige clubagenda te raadplegen, klik hier.

Tot slot

Wij hechten er grote waarde aan, alle vrijwilligers te bedanken voor de creatieve en flexibele inzet tijdens de afgelopen periode. Het niet doorgaan van evenementen is voor hen misschien nog wel een grotere teleurstelling dan voor de deelnemers.

Wij vragen iedereen om begrip voor de aangepaste uitvoering van onze evenementen en de maatregelen die daarbij getroffen moeten worden; het is in ieders belang dat deze zijn ingesteld en daarom worden nageleefd.

Voor vragen of opmerkingen, stuur ons een bericht via deze link.

Vriendelijke groet,
namens het bestuur

Raymond Versloot
Voorzitter Land Rover Club Holland