Magazine 5

Magazine 5

Verschijnt in week 40
Header afbeelding

Algemene Ledenvergadering - 2018

Aan alle leden van de Land Rover Club Holland:

Het bestuur van de Land Rover Club Holland nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering 2018 (ALV). De ALV wordt gehouden op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Een routenavigatie via Google Maps vindt u hier.

Agenda*

 1. Opening
 2. Verslag van de voorzitter
 3. Ingezonden stukken
 4. Goedkeuring notulen ALV 2017
 5. Verslag commissies
 6. Bestuurswisseling
 7. Pauze
 8. Presentatie Financieel verslag 2017
 9. Kascontrolecommissie 2017
 10. Presentatie Begroting 2018
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Bestuurswisseling

Hebt u interesse in een bestuursfunctie bij de Land Rover Club Holland dan roep ik u op om uw kandidatuur met vermelding van uw motivatie en relevante ervaring in te dienen. Dat via een e-mailbericht of per post naar:

Land Rover Club Holland
T.a.v. de secretaris
Postbus 112
7450 AC Holten

Onderwerpen

U kunt zelf ook onderwerpen inbrengen en aan de vergadering voorleggen. Deze kunt u tot een week voor de vergadering bij het secretariaat aanmelden, bij voorkeur op het e-mail adres zoals hierboven genoemd. De notulen van de ALV 2017 zijn opvraagbaar en worden uitsluitend per e-mail toegezonden. Geprinte exemplaren zijn verkrijgbaar zijn bij de ingang, evenals het financiële verslag over 2017. Graag tot dan!

*onder voorbehoud

Bestuur commissie
Locatie

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Marienwaerdt t Klooster 5, 4153 RR te Beesd

Startdatum

dinsdag 10 april 2018 20:00 uur

Inschrijving gesloten