Magazine 2021 - 02

Magazine 2021 - 02

Verschijnt in week 16
Header afbeelding

Algemene Ledenvergadering - 2021 (Online)

Uitnodiging

Het bestuur van de Land Rover Club Holland nodigt haar leden van harte uit deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering 2021 (ALV). Deze wordt op 28 april 2021 online georganiseerd. Om te kunnen deelnemen is inschrijving via de website verplicht. Dit kan uiterlijk tot en met zondag 18 april 2021.

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de vergadering een persoonlijke link om te kunnen inloggen.

Agenda

  • De agenda voor de ALV is als bijlage gevoegd bij het 1e LRCH Magazine van 2021.
  • Verslag zal worden gedaan over de verenigingsjaren 2019 en 2020.
  • De stukken over 2019 en 2020, alsmede de begroting 2021, worden tijdig per mail toegezonden.

Tijdens deze ALV vindt de (her) verkiezing van een aantal bestuursfuncties plaats:

Voorzitter
De bestuurstermijn van voorzitter Raymond Versloot eindigt. Hij stelt zich beschikbaar voor een tweede termijn van 2 jaar.

Penningmeester
Tijdelijk penningmeester Jos Steigstra, heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen. Lenny Nagtegaal, thans actief als assistent penningmeester, stelt zich kandidaat voor een termijn van 2 jaar.

Secretaris
Tijdelijk secretaris Jan Willem Cleijpool, stelt zich kandidaat als secretaris. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt de secretaris eenmalig benoemd voor een termijn van 1 jaar. Dit om te voorkomen dat in het vervolg de drie dagelijkse bestuursleden elke twee jaar herkozen moeten worden.

De aanmeldingstermijn voor het aangeven van interesse voor één van de bestuursfuncties bij de Land Rover Club Holland, is per 17 maart 2021 verstreken.

Onderwerpen
Je kunt zelf onderwerpen inbrengen en aan de vergadering voorleggen. Dit kan tot en met woensdag 21 april per e-mail. 

 

Bestuur commissie
Locatie

Online

Startdatum

woensdag 28 april 2021 19:30 uur

Einddatum

woensdag 28 april 2021 22:00 uur

Inschrijven

Inschrijven

Meedoen aan dit evenement?

Meld je eenvoudig aan