Magazine 2020 - 06

Magazine 2020 - 06

Verschijnt in week 51
Header afbeelding

Algemene Ledenvergadering - 2021

Let op: Het doorgaan van deze vergadering is afhankelijk van de dan (eventueel) geldende Corona-maatregelen.

Het bestuur van de Land Rover Club Holland nodigt haar leden van harte uit deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering 2021 (ALV).

De ALV wordt gehouden te Beesd op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Een routenavigatie via Google Maps vindt u hier.

Agenda

De agenda voor de ALV wordt als bijlage bij het 1e LRCH Magazine van 2021 gevoegd. In ieder geval zal verslag worden gedaan over de verenigingsjaren 2019 en 2020. Dit in verband met de annulering van de ALV in 2020 wegens de corona-pandemie.

Onderwerpen

U kunt zelf ook onderwerpen inbrengen en aan de vergadering voorleggen. Deze kunt u tot een week voor de vergadering bij het secretariaat aanmelden, bij voorkeur op het e-mail adres zoals hierboven genoemd. De notulen van de ALV 2019 zijn opvraagbaar en worden uitsluitend per e-mail toegezonden. Geprinte exemplaren zijn verkrijgbaar zijn bij de ingang, evenals het financiële verslag over 2019 en 2020.

 

Bestuur commissie
Locatie

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Marienwaerdt t Klooster 5, 4153 RR te Beesd

Startdatum

woensdag 28 april 2021 20:00 uur

Einddatum

woensdag 28 april 2021 22:00 uur

Het doorgaan van dit evenement is afhankelijk van de dan (eventueel) geldende Corona maatregelen.