Magazine 2019 - 02

Magazine 2019 - 02

Verschijnt in week 16
Header afbeelding

Algemene Ledenvergadering - 2019

Het bestuur van de Land Rover Club Holland nodigt haar leden van harte uit deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering 2019 (ALV).

De ALV wordt gehouden te Beesd op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Een routenavigatie via Google Maps vindt u hier.

Agenda

Nader te bepalen.

Bestuurswisseling

Nader te bepalen.

Onderwerpen

U kunt zelf ook onderwerpen inbrengen en aan de vergadering voorleggen. Deze kunt u tot een week voor de vergadering bij het secretariaat aanmelden, bij voorkeur op het e-mail adres zoals hierboven genoemd. De notulen van de ALV 2018 zijn opvraagbaar en worden uitsluitend per e-mail toegezonden. Geprinte exemplaren zijn verkrijgbaar zijn bij de ingang, evenals het financiële verslag over 2018.

 

Bestuur commissie
Locatie

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Marienwaerdt t Klooster 5, 4153 RR te Beesd

Startdatum

dinsdag 14 mei 2019 20:00 uur

Einddatum

dinsdag 14 mei 2019 22:00 uur

Leden zijn van harte welkom, inschrijven is niet nodig.