Nieuwe afspraken voor deelname aan evenementen.

AchtergrondDe LRCH is eerst en vooral een club van en voor Land Rover liefhebbers. Het bestuur heeft echter geconstateerd dat aan meerdaagse evenementen in toenemende mate wordt deelgenomen door niet-leden. Weekenden worden gebruikt voor familie of vrienden uitjes waarbij het samenzijn met Land Rover club genoten niet meer het primaire uitgangspunt is voor deelname aan het evenement. Dit gaat voorbij aan het doel van de club, wij zijn een Land Rover club; geen algemene kampeer- of terreinrijders vereniging. De deelname van niet-leden heeft ook een kostentechnisch effect.Het berekenen en toekennen van de bijdrage die leden betalen bij deelname aan evenementen was niet duidelijk en evenwichtig. Dit gold met name voor de meerdaagse evenementen.

DoelstellingenDoor het maken van nieuwe afspraken willen we onderstaande doelstellingen nastreven. 

  • Stimuleren van het clubgevoel.
  • Meer openheid naar nieuwe leden en meer contact tussen de leden.
  • Steven naar zo min mogelijk niet-leden.
  • Een eerlijker toerekening van kosten.

Uitgangspunten

  • De LRCH kent een persoonlijk lidmaatschap, waarbij deelname aan evenementen in beginsel beperkt blijft tot het eigen gezin. Dit houdt in 2 volwassenen en hun minderjarige kinderen. Deelname aan een evenement met één Land Rover per lidmaatschap.
  • Voor eendaagse evenementen (All-Road en Off-Road) zijn introducés van leden van harte welkom. Het maximum wordt bepaald door het aantal zitplaatsen van de deelnemende Land Rover. Dit type evenement is meestal gratis maar de inhoud kan zodanig zijn dat een kleine bijdrage wordt gevraagd.
  • Bij meerdaagse evenementen is deelname voorbehouden aan leden, partners en hun minderjarige kinderen. Bij uitzondering kan één volwassen introducé worden meegenomen. Voorwaarde is wel dat men van hetzelfde kampeermiddel gebruik maakt. Kinderen kunnen een vriendje/vriendinnetje meenemen. Voor introducés wordt een bijdrage gevraagd. Op het kampeerterrein zijn alleen Land Rovers toegestaan (caravans/campers uitgezonderd).

Bij inschrijving voor een evenement via de LRCH website kan, afgestemd per type evenement, het aantal volwassenen, kinderen (tot 21 jaar) en een eventuele introducé worden opgegeven. Te betalen bijdrages worden hier automatisch berekend.Financiële bijdragenDe hoogte van de bijdrage wordt zo gekozen dat de uiteindelijke kosten evenwichtig en voor de club per evenement beperkt blijven. Dit geldt voor alle ARC/ORC evenementen en de Trial competitie. De club- en technische avonden kennen een andere opzet en vallen om die reden buiten deze afspraken.Afhankelijk van het karakter van het evenement wordt een bijdrage per lidmaatschap of per persoon gevraagd.Bestuur LRCH, december 2012 

     

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ... 

Gebruikerslogin