Het Bestuur

Het bestuur van de LRCH wordt gevormd door een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester en een operationeel bestuur van maximaal vier assessoren, die elk verantwoordelijk zijn voor een specifieke operationele (deel)taak.Het dagelijks bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering en is primair belast met de vertegenwoordiging van de vereniging, het beheer van de financiële middelen en het bewaken van de doelstellingen.

Fulco StallmanVoorzitterDe voorzitter is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Land Rover Club Holland. Ondersteund door de verschillende commissies, vrijwilligers en bestuur realiseren we als club elk jaar weer een gevarieerd programma voor de ruim 2.500 leden. De voorzitter is het gezicht van de vereniging zowel naar de buitenwacht als naar de eigen leden. Doelstelling daarom is om zo veel mogelijk op de evenementen aanwezig te zijn..

Jos SteigstraSecretarisDe secretaris draagt zorg voor de interne en externe communicatie, voor zover niet verzorgd door de voorzitter, plus de vastlegging en archivering daarvan. Notuleert en archiveert de bestuursvergaderingen. Onder zijn verantwoordelijkheid valt ook de ledenadministratie en hij vervangt de voorzitter in geval van afwezigheid.

Geert HubersPenningmeesterDe penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële belangen van de club. De leveranciers worden betaald en de declaraties worden voldaan. Dit alles wordt geadministreerd in een uiterst profesioneel administratie pakket. Jaarlijks wordt er op de Algemene Ledenvergadering verslag gedaan van de financiële voortgang, gecontroleerd door de kascommissie. Onder zijn verantwoordelijkheid valt ook de clubshop en automatisering. 

Contact opnemen met de Commissies

 Ben je ingelogd? Neem direct contact op: ga naar de Commissie; klik op het tab "Contact", vul het formulier in en klik op bericht versturen. Heb je nog geen account? Neem contact op via het contact formulier (http://lrch.nl/contact); selecteer de gewenste Commissie onder categorie, vul het formulier in, klik op bericht versturen. 

Leden van het Bestuur

Fulco Stallmann LRCH Voorzitter
Geert Hubers Penningmeester - 06-50250494
Joost de Ruiter Voorzitter van Offroad commissie
Jos Steigstra Secretaris

     

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ... 

Gebruikerslogin